Tekstovi su trenutno u pripremi. Za to vreme, saznajte više o našim tretmanima i odaberite onaj koji vam najviše odgovara.

Binaural Tretman
Binaural Tretman
Individualni proces osvešćivanja i produbljivanja višeslojnog senzibiliteta kao i sopstvene, unutrašnje vibracije.
SAZNAJ VIŠE
Esencijalni Tretman
Esencijalni Tretman
Potencijal za promenu je u potpunosti u nama.
Razumevanjem i prevazilaženjem reaktivnog i uslovljenog odgovora na životne situacije pravimo prostor iz koga možemo da krenemo putem evolucije duše.
SAZNAJ VIŠE
Progresivna Integracija
Progresivna Integracija
Tretmani omogućavaju da promenimo stanje naše podsvesti, tačnije da počnemo da živimo u drugoj stvarnosti u kojoj nas čeka obilje.
SAZNAJ VIŠE
Regresoterapija - Hipnotička Regresija
Regresoterapija - Hipnotička Regresija
Regreso-terapija predstavlja moćan terapijski metod koji nudi duboke uvide i analizu individualnih refleksija podsvesti.
SAZNAJ VIŠE