RADIONICE

Aural centar organizuje radionice, seminare, predavanja, ciklicne radionice, grupne i individualne tretmane i okuplja sve veći broj ljudi koji žele da rade na sebi. Pratite naš rad i prijavite se! Dobro došli!

0
SLOBODNIH MESTA

Aural Multiversa

Prva i jedina edukacija koja nas uči da se vratimo sebi

Aural edukacija je duboko transformativno iskustvo. Traje deset meseci i ima za cilj da aktivira, osnaži i učvrsti potencijal za harmonični razvoj pojedinca.

0
SLOBODNIH MESTA